Kontakt

Občianske združenie Priatelia lesa

so sídlom: Fraňa Kráľa 5, 900 01 Modra

zaregistrované dňa 23. 06. 2003

IČO: 308 533 71 DIČ: 202 19 632 40

číslo účtu: IBAN SK97 1100 0000 0026 2506 1064/1100

Tatra banka, a. s., pobočka: Modra