História združenia

OZ Priatelia lesa je občianskym združením založením v roku 2003, ktoré združuje 6 dnes už legendárnych trampských osád v Modre a okolí a síce: T. O. Čierny Medveď, T. O. Pardále, (Geronimo), T. O. Biela Hviezda, T. O. Pavučina,  T. O. Manitoba a T. O. Brezička. Týchto 6 osád združuje cez 40 aktívnych vyznávačov života v nedotknutej prírode, ktorí okrem tradičných potlachov, výročných ohňov, pochodov, čistenia studničiek aktívne vypomáhajú tiež LESOM MODRA, s. r. o. so zalesňovaním, zhotovovaním oplotenia proti zveri, likvidáciou nefunkčných oplotení, uhadzovaním haluziny, a to v celkovom rozsahu 400 hodín ročne.

Aj v minulom a tomto roku si osadníci „zamakali“ a pre turistov a návštevníkov Zochovej chaty a okolia vyčistili lesný chodník smerom na Tri jazdce a tiež ďalšie úseky lesa, ktorý po námrazovej kalamite hyzdil krásnu malokarpatskú prírodu. Za to patrí všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili z mojej strany veľká vďaka. Český a slovenský tramping v roku 2015 oslávil svoju okrúhlu storočnicu, čo predstavuje sto rokov dobrodružstiev, voľného pobytu v prírode a nezabudnuteľných zážitkov.

Tramping za tento úctyhodný čas vychoval vo svojich radoch špičkových hudobníkov, športovcov, spisovateľov, umelcov a prebudil v našom národe úprimnú lásku k prírode aká nemá vo svete obdobu. A čo popriať kamarátom trampom k tomuto okrúhlemu výročiu? Modranské trampské osady budú naďalej rozvíjať trampské zvyky a tradície s tým aby aj ďalšie generácie vyznavačov voľného pobytu v divokej prírode mohli slobodne vstúpiť do lesa a poznali pravý význam slova „kamarát“ a zdravili sa trampským pozdravom „ahoj“ spojený so špecifickým trampským pozdravom tzv. zalomením palca.

Preto kamarátom trampom prajem, aby ohne v Malých Karpatoch nikdy nevyhasli a nech sú v našich lesoch tramping a trampovia aj o ďalších 100 rokov.

Kamarát Arťo, predseda OZ Priatelia lesa, šerif bývalej osady T. O. Zálesák